Isolaft (R) - fremtidens laft

Forhandler av Isolaft

Som forhandlere av Isolaft har vi muligheten til å tilby alle våre hyttemodeller også i lafteutførelse. I tillegg forhandler vi også Isolaft sine egenutviklede modeller.

Isolaft er fremtidens laft, og bygger på en unik idé om å skape en laftestokk med bedre varmeisolering. I tillegg fjerner Isolaft noen av de mest kjente svakhetene ved tradisjonell laft, slik som krymp og setning i konstruksjonen.

Isolaft er utviklet med inngående studier av tradisjonelle lafteteknikker, der tradisjon og fornuft forenes i en byggeteknikk med materialer som innfrir de stadig strengere kravene til energibruk, stabilitet og form. Isolaft (R) byggesystem har et utseendet og dimensjoner som er dypt forankret i norske tradisjoner.

Patentert konstruksjon

Det unike byggesystemet har en patentert konstruksjon hvor alle overflater er heltre furu og en kjerne av isolerende materiale. Disse monteres sammen med selvlåsende lafteknuter i formstøpt kompositt.

Man får et bygg der alle overflater er i heltre, konstruksjonen er stabil og isolasjonsevnen tilfredsstiller de strengeste isolasjonskravene i byggeforskriftene (TEK 10). Isolaft produserer kun av norske råvarer.

Isolaft har siden 2003 blitt jevnlig testet hos SINTEF Byggforsk i forhold til bestandighet mot regn og vindtetthet, ulike branntester og generelle styrketester på konstruksjonens komponenter. Dette fortsetter, enkelt og greit fordi krav og forventninger også gjør det. Det handler om å ligge i forkant!

Isolaft - et unikt energiløft

Har dette noe for seg? Hvor mye bedre er faktisk en Isolaft-vegg sammenlignet med en laftet vegg med eksempelvis
8" tømmer? Noen enkle regnestykker vil kunne forklare dette. Om vi regner på hvor mye varmetap en 8" laftet vegg gir fra seg av varme, sammenlignet med en Isolaft-vegg, vil svaret kunne måles i kroner og øre. Det er jo ofte det det handler om!

Kilde: Regnemodellens grunntall er hentet fra Sintef Byggforsk, Kontroll og dokumentasjon av bygningers energieffektivitet i henhold til TEK.

Kilde: Regnemodellens grunntall er hentet fra Sintef Byggforsk, Kontroll og dokumentasjon av bygningers energieffektivitet i henhold til TEK.