KONTAKT

Administrasjon

Snekkere

  • Svein Ove Nordsveen
  • Bjørn Lillestu
  • Marius Lundby

Historie

Utviklingen av Solheim Hyttegrend startet i 2004. Arbeidet med infrastruktur til tomteområdet startet høsten samme år. Høsten 2005 var all infrastruktur på plass til de første tomtene. Siden oppstarten har vi levert ca. 70 hytter, og tilbyr nå et bredt produktspekter.

Hyttebyggingen foregår gjennom selskapet Solheimshytta AS, mens tomteutviklingen foregår gjennom selskapet Solheim Hyttegrend AS. Det er Svein Ove Nordsveen som er daglig leder og kontaktperson i begge selskaper, slik at hyttedrømmen kan realiseres med bare ett kontaktpunkt.

*
*
*
*

Kontorets beliggenhet (administrasjon og produksjonshall)