Tiltaksprisen

Vedtak i Formannskapet-15.06.2007:


Etter en samlet vurdering har formannskapet kommet fram til at tiltaksprisen for 2006 skal tildeles:

Solheim Hytter og Tomter ASBegrunnelse:


Solheim Hytter og Tomter AS er en relativt nystartet bedrift som med bakgrunn i en ukuelig optimisme og et pågangsmot utenom det vanlige, på kort tid har bygd seg opp til en betydelig størrelse i Engerdalsmålestokk.

Fra selskapet ble stiftet i 2004 med to ansatte har de nå vokst til ti ansatte, med ytterligere to på veg inn i bedriften.

Det første spadetaket i eget hyttefelt ble tatt høsten 2004 med bygging av veg inn i området, den første hytta var ferdig i 2005 og strøm ble koblet til i feltet rett før elgjakta samme år. Til nå har de solgt i overkant av førti tomter, og har fulle ordrebøker for lang tid framover. Ny produksjonshall for hyttene ble bygd sist vinter.
Bedriften og deres eiere viser en evne til nytenking, og ikke minst evne til å gjennomføre de planer og mål de setter seg som det står respekt av.
Kundetenkning gjennomsyrer hele virksomheten, og bedriften tar inn over seg at fornøyde kunder er den beste markedsføringen et hyttefelt kan ha. De har også vist stor vilje til å søke samarbeid med andre aktører i hyttemarkedet i Engerdal, og ikke vært redde for å slippe andre til i "sitt" felt. Tvert i mot har de oppmuntret til dette for å skape et mangfold av tilbud som kundene setter pris på. Ved sin raushet skaper de spin-off effekter for andre av kommunens bedrifter ved å vise til hva næringslivet ellers kan tilby av varer og tjenester i byggeperioden, og aktivt oppfordre hyttekundene til å handle lokalt.

Solheim Hytter og Tomter AS har vært heldige med tidspunktet for etablering og oppstart av sin virksomhet, med generell høykonjunktur, lave renter og stor kjøpekraft hos viktige kundegrupper. Dette er nok en del av forklaringen på suksessen, men ikke hele.

Uten sikker teft for hva markedet etterspør, sammen med viljen til å satse hadde ikke bedriften vært der den er i dag.

Solheim Hytter og Tomter kan derfor tjene som et godt eksempel på vellykket helhetstenking innenfor reiselivsutvikling generelt og hyttebygging spesielt.